jesteśmy EKO - CKF_13

Potrzebują Państwo wsparcia przy organizacji wydarzenia? 

Poniżej przedstawiamy firmy, które są dostawcami usług eventowych i z sukcesem wspierały wiele projektów w naszym obiekcie. Zachęcamy do skorzystania z ich usług!

AV I MULTIMEDIA

Instalacja
fotowoltaiczna

Na dachach obiektu zainstalowano instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kWp. Energia elektryczna produkowana ze słońca w całości zużywana jest na potrzeby obiektu i ogranicza pobór energii z sieci przesyłowej.

Odzysk energii

Instalacja odzysku energii w centralach wentylacyjnych i okapach kuchennych: Centrale wentylacyjne zostały wyposażone w wysokosprawne wymienniki ciepła pozwalające na odzysk energii z powietrza wywiewanego. Odzyskane ciepło/chłód znacząco ogranicza zużycie energii w budynku.

Centrale wentylacyjne
z elektrostatycznymi filtrami

Filtry elektrostatyczne stosowane są zamiennie zamiast filtrów kieszeniowych. W pracy urządzenia wykorzystany jest efekt jonizacji cząstek powietrza. Zastosowanie filtrów elektrostatycznych w centralach wentylacyjnych powoduje: · zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego dla silników wentylatorów, · podwyższenie sprawności energetycznej centrali, · nie wymaga utylizacji żadnych materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności gdy filtry klasyczne zanieczyszczone są bakteriami lub wirusami.

Odzysk ciepła opadowego
z agregatów
wody lodowej

Wymienniki odzysku ciepła wykorzystane są do wstępnego podgrzewu cwu i podgrzewu wody basenowej. Dzięki zastosowaniu instalacji odzysku ciepło odpadowe instalacji chłodniczej nie jest tracone do atmosfery.

Instalacja wykorzystania
wód opadowych

W obiekcie zainstalowano podziemne zbiorniki wody deszczowej gromadzące wody opadowe. Zgromadzona woda opadowa jest transportowana do kolumn filtracyjnych gdzie przechodzi proces oczyszczania i uzdatniania. Woda szara jest wykorzystywana do spłukiwania toalet i podlewania zieleni na terenie.

System VRV w salach konferencyjnych

W obrębie jednego systemu VRV w salach konferencyjnych niektóre jednostki wewnętrzne mogą chłodzić, a równocześnie niektóre jednostki wewnętrzne mogą ogrzewać pomieszczenia.

Separatory

Zainstalowano separatory tłuszczu i separatory substancji ropopochodnych. Urządzenia te oczyszczają ścieki z części gastronomicznej obiektu i wody opadowe z płyty parkingowej.

System BMS

Obiekt został wyposażony w system automatyki budynkowej BMS, który monitoruje i zarządza instalacjami znajdującymi się w budynku. Zmniejsza to zużycie energii.

CKF13       CKF_13         CKF_13